Zakon w Chevetogne, gdzie tradycja wschodu spotyka się tradycja zachodu.

zakon w chevetogne

Zakon w Chevetogne został założony został w 1925 przez mnicha z opactwa benedyktynów Lamberta Beauduin. Mnich ten, gdy poznał chrześcijański Wschód, zdał sobie sprawę, jak bardzo podzielone są Kościoły, i zaczął pracować nad założeniem klasztoru poświęconego jedności chrześcijan. Dlatego tenże klasztor jest miejscem spotkania tradycji wschodu z zachodem.Oba obrządki chrześcijańskie: grecki i łaciński, współistnieją tu […]