Królestwo Belgii - państwo federalne

Belgia jest państwem federalnym, które składa się z 3 wspólnot (Wspólnoty Flamandzkiej , Wspólnoty Francuskiej i Wspólnoty Niemieckojęzycznej ) oraz z 3 regionów (Regionu Flamandzkiego, Regionu Walońskiego, Regionu Bruksela-Stolica). 

Głównymi instytucjami federalnymi są rząd federalny i parlament federalny. Wspólnoty i regiony posiadają własne władze ustawodawcze i wykonawcze. 

Granice wszystkich trzech wspólnot w Belgii wyznaczają języki.

 Do głównych kompetencji wspólnot należy szkolnictwo, kultura, opieka nad młodzieżą oraz niektóre aspekty polityki zdrowotnej. Do kompetencji wszystkich trzech regionów należą dziedziny związane pojęciem terytorialności, np. roboty publiczne, rolnictwo, zatrudnienie, zagospodarowanie terenu oraz środowisko.

 

Królestwo Belgii - monarchia konstytucyjna.

Filip Belgijski jest siódmym królem Belgów. W dziedzinie polityki działalność KrólaBelgii nie wyraża się aktywną władzą osobistą, lecz sprawowana jest poprzez współdziałanie z ministrami.

W wypełnianiu swoich funkcji, Król Belgii pozostaje w kontakcie z wieloma przedstawicielami społeczeństwa belgijskiego. 

Król i Królowa Belgii oraz pozostali członkowie belgijskiej rodziny królewskiej reprezentują Belgię zagranicą (wizyty państwowe, misje ekonomiczne i międzynarodowe spotkania). Utrzymują również ścisłe kontakty z obywatelami oraz wspierają inicjatywy publiczne i prywatne przyczyniające się do polepszenia życia społecznego.

 

więcej info na stronie monarchii https://bit.ly/3oeD42f

 

krolestwo belgii
Udostępnij na Facebooku
Wyślij mailem do znajomego
Wydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.